Konvertor latinica u ćirilicu i ćirilica u latinicu

Podržana ošišana latinica

Srpski, kao jezik sa dva pisma, zahteva povremeno prebacivanje latinica u ćirilicu i ćirilica u latinicu. Ovo preslovljavanje se ne može uvek vršiti direktno, posebno kad je u pitanju takozvana ošišana latinica ("ćelava latinica", bez dijakritika, odnosno kvačica). Konvertor Igre Rečima omogućava ovakvo prebacivanje. Međutim ono nije uvek jednoznačno. Uzmimo kao primer rečenicu Casa je na stolu. Može biti i čaša i ćasa, i časa, što nema mnogo smisla kao rečenica, ali je kompjuteru to svejedno. Konvertor Igre rečima će u najvećem broju slučajeva pogoditi tačnu reč za preslovljavanje, a na raspolaganju vam je i opcija da se za ovakve slučajeve prikažu sve reči koje dolaze u obzir.

Primer:
Probaj primer

Dostupno 1000 slova
Prebaci u