Риме за реч станковиц

Број слова за римовање

Да ли сте мислили станковић станкович

Број речи које се римују са станковиц 11