Употреба речи поступке у књижевним делима


Домановић, Радоје - МРТВО МОРЕ

Дубоко сажаљевамо што је наш народ у тим крајевима снашла таква беда и несрећа; 2. Најоштрије осуђујемо дивље поступке Анута узвикујући: Доле с њима! з.

Петковић, Новица - СЛОВЕНСКЕ ПЧЕЛЕ У ГРАЧАНИЦИ

да напуштају стилску периферију у језику и да на елементарне језгрене језичке елементе примењују своје обликовне поступке.

својим током, испод облика канонизоване и формалне националне културе и језика – на које је усмерила своје обликовне поступке – не престаје да открива општа човекова духовна искуства.

У авангардној уметности обично видимо и интересујемо се за апстрактне конструкције, нове поступке, а занемарујемо да су особито у књижевности актуелизоване слике и значења из најстаријих слојева словенског фолклора и

(„Пустолов у кавезу“) Изгледа да је Зоран Мишић мислио и на ове песникове поступке кад је тврдио да не уме „да разграничи конкретно од апстрактног, слику од појма и мисао од осећања“, као и да је

Куленовић је, дакле, као седамнаестогодишњак „основни тон“ песме, „њену композицију“, па и поступке њиховога утеловљења, једноставно преузео са линије Матош“Визнер.

став, воља и мисао индивидуе (управо су они, у не тако давно време, заменили старе, индивидуи наметнуте језичке поступке, тј.

случајно што је Зоран Мишић у својој антологији посебно истакао, као и касније Миодраг Павловић, овакве ритмичке поступке у Стеријиној поезији: И као печурка, у калу зачета, Прсну о густи, тврда гроба мрак.

Стерију су, додуше, на такве поступке наводили и посебни метрички разлози и сасвим други систем књижевних конвенција, али се нигде, па ни у поезији, ништа

Матићеве поезије мало би шта у контексту овде изнесених тврдњи могла да значе да не представљају честе, готово редовне поступке у његовим песмама, да не улазе у читав један систем поступака помоћу кога је Матић успео, као ретко који наш песник,

Овде би, разуме се, требало ближе испитивати конкретне поступке којима се Попа служи кад у природнојезичкоме медију враћа далека сећања и далека човекова искуства упоређујући их и

Ненадић, Добрило - ДОРОТЕЈ

ми је рећи како није моје да турам нос свуда и да се све то мене не тиче, да је она одрасла и да зна да мери своје поступке. Не, она је била ледено мирна. Ништа се није померило на њеном лицу, као да није чула оно што сам јој рекао.

Чини ми се да сам поменуо како је народ злобан и покварен, да упире очи у властелу и њихове поступке па умножава све вишеструко, измишља ствари, да ће од тога што она посећује монаха испрести причу према својој

Глишић, Милован - ПРИПОВЕТКЕ

»Потписани се нашао побуђен да се жали тој власти на таке поступке учитеља Грујице, молећи покорно да ову ствар извиди, букавца, као својину, на прилику, потписаног одузме, а тако исто

Тодоровић, Пера - ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА

Ако такве своје поступке крије од света то је стога што зна да би их свет осудио, али он сам — он их не осуђује (бар не у моменту кад их чини),

Ранковић, Светолик П. - ГОРСКИ ЦАР

који се на брзо изређаше и претурише преко његове главе, наступише у њему други погледи на његов живот, задатке и поступке.

Због свега тога и он сам измени своје поступке према другима. досада је у нападима бивао присебан, пажљив, готово благ, а сад поче све више да личи на Пантовца:

Данојлић, Милован - НАИВНА ПЕСМА

приступачне детету-читаоцу, него се тражи да поседују самосталну естетску вредност, која је несводива на уобичајене поступке и прописе; бављење тематиком детињства није предуслов настајања оваквих дела; најзад, у дечју књижевност сигурно не

Неки од њих су применили занимљиве поступке и дошли до необичних и свежих резултата. Потом су та остварења пренесена деци, опет посредством и заслугом старијих.

Ваљане дечје песме, приче и романи доносе поједностављену, али притом целовиту визију. Иако избегавају неке поступке, теме и интелектуална искуства, они не дају ни лажну, ни окрњену, ни глупо упрошћену слику света: ако је визија

Сремац, Стеван - ЛИМУНАЦИЈА У СЕЛУ

! Ели сум ја влас’, ели несум влас’? — грми ћир Ђорђе. — »Ако никој — цитира ћир Ђорђе — законе, и поступке власти ели од појединих чиновници усмено ели писмено, ели сас други некакви знаци опорочава, ели речи овакве о њима

Олујић, Гроздана - ГЛАСАМ ЗА ЉУБАВ

љубав и фискултурник је почињао да бежи на другу страну улице при сусрету с њом, док је Караново препричавало чудне поступке госпођице Меланије. Ја сам је у писму молио да не обраћа пажњу на то.

Требјешанин, Жарко - ПРЕДСТАВА О ДЕТЕТУ У СРПСКОЈ КУЛТУРИ

је запажено да девојке које се боје да ће остати неудате и без порода састављају басме и изводе различите чудновате поступке „да би срећу добиле, — удатисја возмогле.“³⁸ Али крајњи смисао магијског опчињавања момка и удаје јесте — пород.

Још за време свадбе понека млада, ако не жели да за извесно време остане трудна, чини кришом неке магијске поступке који ће јој, мисли она, у томе помоћи.

Ако је жена већ изродила довољан број деце, да би спречила даље рађање, она изводи извесне магијске поступке којима ће, како верује, остварити ову своју намеру.

значи да знатижељне труднице или неко од њихових ближњих, с циљем да открију пол још нерођеног детета, изводе извесне поступке чији ће исход указати хоће ли дете бити мушко или женско.

у овим обичајима обредног повијања срећемо већ познате заштитне елементе (средства и поступке), а то су без новца набављен материјал (украден или поклоњен), ћутање, пост, голотиња, лева страна (све атрибути доњег

¹⁶ Осим опасности од додира млека с основним елементима, породиља мора да избегава и одређене радње и поступке који би могли да угрозе њену млечност.

Уз ове и неке друге поступке, мајка често одлази у комшилук на неколико дана док дете не заборави на сису. Одбијајући дете од дојке, извештава

прво шишање је строго обредног карактера, односно тачно се зна ко га изводи, где, на који начин, уз које специфичне поступке, шта се при том дарује итд.

⁷³ ТАБУИСАНИ ПОСТУПЦИ Постоји читав низ забрана које се односе на дете, на његове поступке или на поступке родитеља, а упражњавају се док оно не напуни годину дана.

⁷³ ТАБУИСАНИ ПОСТУПЦИ Постоји читав низ забрана које се односе на дете, на његове поступке или на поступке родитеља, а упражњавају се док оно не напуни годину дана.

којима је циљ да се спречи отежавање или онемогућавање развоја говора односи се на мало дете, његово понашање и поступке према њему.

Ако узмемо у обзир практичне васпитне поступке у нашој култури којима се код детета социјализују примарни нагони, усађују елементарне норме и облици социјалног

Ђурић, Војислав - АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ ЈУНАЧКИХ ПЕСАМА

могло сагледати на примеру самог Марка Краљевића упркос његовом краљевском роду, како народне црте улазе у ликове и поступке феудалаца. Исти је случај и код Мусе. Забуна проистиче отуда што је Муса туђинац.

Ћосић, Добрица - КОРЕНИ

— Ти ме издаде, Вукашине. И гроб ми опогани! — грмну у помрачину. — Зашто сам те осрамотио? Ти не одговараш за поступке пунолетног сина. Нисам те ни издао. Уосталом, нисам имао шта да издам. Ти водиш своју политику, а ја...

Тесла, Никола - МОЈИ ИЗУМИ

Када изгуби дугме на оковратнику он бесни и псује сатима, пошто није у могућности да замисли своје претходне поступке и одреди где је изгубљен предмет.

Петковић, Новица - Два српска романа (студије о Сеобама и Нечистој крви)

Или бар нису биле довољно коришћене. Сада би ваљало издвојити неке кључне поступке и осветлити их уз помоћ раније анализираних појединости.

Обављена посматрања - мада су далеко од исцрпних, а нису наведени примери ни за све поступке којима се наш писац служи - омогућавају да се склопи нешто целовитија слика о природи реченице којом су Сеобе написане.

316 После раније широке анализе, није потребно показивати које је синтаксичке поступке Црњански овде применио. Треба једино нагласити да се у исказу тежиште помера са експресивности317 на допунско