Употреба речи перспективе у књижевним делима


Црњански, Милош - Лирика Итаке

После два‑три дана решавам се да идем и из Новог Сада. Маска, која ми се из перспективе романтизма, у Бечу, чинила лепа, чини ми се сад, у оштром осветљењу реалности Војводине, смешна.

Петковић, Владислав Дис - ПЕСМЕ

Мени све се чини, Да сам у дане, без сунца, и сиве, Што беху налик ружној месечини, Умро к'о дете: смрти перспективе Изгубише се ван мене, по тмини, И моје звезде што више не живе. Све ми се чини гроб мој није ово.

Петковић, Новица - СЛОВЕНСКЕ ПЧЕЛЕ У ГРАЧАНИЦИ

То мешање различитих планова, тај непрекинути дијалог и удвајање, то језичко мењање перспективе осећа се и у следећим стиховима.

Стојанка, прво, сликовито карактерише своје синове из двостране перспективе, из митсконационалне и исконскомајчинске: Јооој, три года српска у мом вијеку, три Обилића у мом млијеку.

Све те перспективе сажима, у себи садржи динамична, жива реч у разговору, у спорењу са другима и са самим собом, са властитим недоумицама.

То је, уосталом, правило: сваки књижевни покрет тако завршава, па из удаљеније перспективе изгледа као да је у свакоме од њих једна овећа масовна, колективна енергија немилице расипана да би се издвојиле

Лако је, међутим, из данашње перспективе раслојавати и употребљавати „објективан“ аналитички скалпел; у време самога догађања ти су слојеви били испреплетани и

схематизму који време строго дели на прошлост, садашњост и будућност, простор разуме као конструкцију линеарне перспективе, а завичајно и национално, на пример, лако и сигурно одваја од универзалног.

Зашто смо дошли у овакву ситуацију и, шире, какве су данашње могућности и перспективе систематског проучавања књижевности код нас? Нисам спреман да о свему томе дам своје мишљење.

• Како видите, у овом тренутку, могућности и перспективе српске науке о књижевности? Који су неодложни послови пред нашим тумачима?

Велмар-Јанковић, Светлана - ДОРЋОЛ

године, у августу, на сам дан победе на Мишару. Понекад Змај од Ноћаја чучне на свој угао и из жабље перспективе посматра аутомобиле који се баш са тог места, са врха Зерека, сјурују низ падину према Дунаву.

Опачић, Зорана - АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ ПОЕЗИЈЕ ЗА ДЕЦУ ПРЕДЗМАЈЕВСКОГ ПЕРИОДА

Поучна димензија Змајеве поезије, често критикована из перспективе савремене поезије за децу, проистиче, дакле, из улоге књижевности за децу у 19.

Васић, Драгиша - САБРАНЕ ПРИПОВЕТКЕ

је он переспонирао сваку негативну дискусију која је у дедуктивном процесу опште опрегације, и како ће с објективне перспективе функционисати макар и негативну једну еманципацију, која би својим колективом игнорисала анимални импулс општега

Пандуровић, Сима - ПЕСМЕ

вечна љубав наспрам пароксизма Осећања свију што у мени живе, Огледало чисто и велика призма Векова у сенци једне перспективе.

Можда чедне часе ведрог девичанства Који у дну твога срца увек живе, Идеале давне, или перспективе Другога живота кроз вечна пространства.

Скерлић, Јован - ИСТОРИЈА НОВЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

развијање и даду своја дефинитивна дела, када се могадне гледати на данашњу књижевну производњу из извесне историјске перспективе, тек тада ће се моћи поуздано и одређено говорити шта је данашња српска књижевност.

Секулић, Исидора - Кроника паланачког гробља

Али је матура прво велико раскршће у животу младића, а раскршће поставља питања, открива свакојаке перспективе, показује препоне и сметње, правце који воде далеко и правце који воде у буџаке и трњаке.

Данојлић, Милован - НАИВНА ПЕСМА

Концепција је изразито романтичарска, из данашње перспективе уска, национално саможива; у оном тренутку, она је била оправдана, у складу са судбином племена којем је песник

Петровић, Растко - ЉУДИ ГОВОРЕ

Међутим све је игра и заблуда личности; перспективе се уређују око мене а ја нисам господар чак ни њих. Нисам господар ничега, ничега, чак ни себе.

Миланковић, Милутин - КРОЗ ЦАРСТВО НАУКА

На њему је претстављен Беч, гледан из птичије перспективе, са свима својим пијацама и улицама, са свима својим црквама и кућама, на којима се разазнају сви њихови прозори, па

Десница, Владан - Прољећа Ивана Галеба

Ипак, каткад се упитам: а што и куд ако се одавде жив извучем? Старост не пружа нарочито ружичасте перспективе за људе моје врсте.

Блиставило пејзажа постаје протутежа тамним унутрашњим мотањима, смирена дубина перспективе накнада за доживљено нечовјештво. И ускоро налазимо начина да надрастемо себе. Но можда је све то само органска ствар.

Тесла, Никола - МОЈИ ИЗУМИ

Још од детињства сам морао да се бавим самим собом. Због тога сам много патио али, гледано из садашње перспективе, то је била срећа у несрећи, јер ме је то научило да уважавам непроцењиву вредност самопосматрања ради очувања живота,

Ивић, Павле (са групом аутора) - Кратка историја српске књижевности

С књижевног становишта, из перспективе Хегелове теорије епа, битка је престављала идеалан предмет за епско обликовање - "...

Чак и мане универзалног карактера, као што је шкртост, осветљавају се из локалне перспективе (Тврдица). Врхунац ангажованости постигао је у комедији политичког понашања грађана, које се креће између високопарних

Петковић, Новица - Два српска романа (студије о Сеобама и Нечистој крви)

са нацртаним предметима, а онда гледалац (интуитивно) или тумач (аналитички) накнадно може из одступања од линеарне перспективе да „израчуна” те исте садржаје.

Поготову не оно што се из данашње перспективе тако јасно види: да се Станковић спонтано служио поступком који се у модерној прози широко примењује.

Црњански је, уза све то, имао и срећну руку у предочавању даљинске перспективе, јер ју је повезао с временским чиниоцем: копци су кружили над главама људи све док ови нису дошли до подножја брда,

и један изразит пример када ратници - „као излудели од промена” - прво гледају из горње, па одмах затим из доње перспективе: „Ходали су брдом, у чијој сенци, доле, остадоше оранице, села, цркве, виногради које су видели са висине, као тице, а