Pridruži se timu Igra Rečima

Igri Rečima potrebni saradnici

Naš jezik je bogata riznica ogromnog obima. I za svaki rad s njim potrebno je učešće više ljudi. Uspeli smo da uz pomoć naprednih softverskih alata napravimo za sada jedinstven rečnik. U planu je još dosta funkcija, koje treba da dodatno olakšaju, pomognu, i učine zanimljivijim rad sa jezikom. I za koje nam je potrebna pomoć saradnika.

Cenimo svaku vašu poruku, primedbu, sugestiju. Dobrodošao je svako ko želi da stupimo u kontakt. Ukoliko želite da budete saradnik, za sada su nam najpotrebniji:

  • poznavaoci srpskog jezika, gramatike, književnosti
  • dizajneri
  • svako ko želi da radi na promociji projekta, ili da se na neki drugi način uključi u naš rad
IgraRečima je po svojoj osnovnoj nameni neprofitnog karaktera i besplatnog, svima dostupnog sadržaja. S tim u vidu saradnici se mogu priključiti volonterski, ali za određene pozicije postoji mogućnost plaćenog angažmana.

Kontakt

Pišite nam na komante@yandex.ru