Придружи се тиму Игра Речима

Игри Речима потребни сарадници

Наш језик је богата ризница огромног обима. И за сваки рад с њим потребно је учешће више људи. Успели смо да уз помоћ напредних софтверских алата направимо за сада јединствен речник. У плану је још доста функција, које треба да додатно олакшају, помогну, и учине занимљивијим рад са језиком. И за које нам је потребна помоћ сарадника.

Ценимо сваку вашу поруку, примедбу, сугестију. Добродошао је свако ко жели да ступимо у контакт. Уколико желите да будете сарадник, за сада су нам најпотребнији:

  • познаваоци српског језика, граматике, књижевности
  • дизајнери
  • свако ко жели да ради на промоцији пројекта, или да се на неки други начин укључи у наш рад
ИграРечима је по својој основној намени непрофитног карактера и бесплатног, свима доступног садржаја. С тим у виду сарадници се могу прикључити волонтерски, али за одређене позиције постоји могућност плаћеног ангажмана.

Контакт

Пишите нам на komante@yandex.ru