Upotreba reči osetljiv u književnim delima


Veselinović, Janko - HAJDUK STANKO

Osećao je neki teret na duši i bio tako osetljiv da ga je sve vređalo, pa čak i hrka jednog spavača iza leđa njegovih. Hajduci su ćutali.

Crnjanski, Miloš - Seobe 2

oholi, ajlugdžija, navikao na život među husarima, i na konje, u štali, išao je po svetu, posle tog prenoćišta u Duklji, osetljiv, na svaku pojavu jeseni, na svaku žalost, koju vidi, a uvideo je, koliku snagu imaju, u ljudskom životu, ljubavi, i

Tome se nije nadao. Kao i njegova braća, bio je osetljiv, na sve, što se o njihovoj familiji priča, pa se kretao, zazirući, od svakog novog doseljenika.

Nušić, Branislav - POKOJNIK

SPASOJE: A zatim, ti bi otišao na godinu dana robije. ANTA: Opet! Kazao sam ti da sam na tu reč osetljiv. SPASOJE: Hteo sam, znaš, samo da izložim sve posledice. Ali ima jedna koja je teža od svih. To je gospodin Burić.

Ranković, Svetolik P. - SEOSKA UČITELJICA

Ja sam čovek osetljiv, i teško mi je kad ko, naročito takva ženskinja, o meni rđavo misli. Gospođice, ja imam rođenu sestru, koja je u vašem

Crnjanski, Miloš - Lirika Itake

Obrijane dlake plivale su u basenu. To mi je bilo teško, jer sam, u ono vreme, bio vrlo osetljiv, osetljiv poetično. Pomenuta mlada devojka sa kojom sam se bio verio uhapšena je u Trstu i dovedena na Rijeku.

Obrijane dlake plivale su u basenu. To mi je bilo teško, jer sam, u ono vreme, bio vrlo osetljiv, osetljiv poetično. Pomenuta mlada devojka sa kojom sam se bio verio uhapšena je u Trstu i dovedena na Rijeku.

Danojlić, Milovan - KAKO SPAVAJU TRAMVAJI I DRUGE PESME

Tebi, čiji sluh beše osetljiv i drhtav kao brezik, Ovu pohvalnicu sačini ne Pesnik, nego Jezik. SIROMAŠNI I BOGATI Nimalo ne zavidim svim

Ja prezirem sve vas, humaniste!” „Osetljiv ko je, nek ne gleda! Svi ste vi mlakonje i topla braća! Narode, na prodaju se daje deda!

Stanković, Borisav - NEČISTA KRV

A opet bojala se da to odbijanje ne bi Tomča pogrešno tumačio. On je bio jednako prema njoj osetljiv, brz, uplašen. Svaki čas se trzao i plašio da ga ona neće prizvati sebi, neće trpeti kod sebe, u sobi, u postelji.

Velmar-Janković, Svetlana - DORĆOL

U trenu se obnovio: nimalo tvrd i nimalo umoran, postao je, kao da je opet mlad, isto toliko osetljiv koliko i pokretljiv, isto toliko lukav koliko nepredvidljiv.

Vasić, Dragiša - SABRANE PRIPOVETKE

Maločas sestra Stephenson saopštava radosnu vest — ti zviždiš. Sve ti ravno do Kosova, razumeš! Čovek mora biti osetljiv, boga mu. Čovek mora da misli, mora da oseća; da misli na situaciju, da oseća za svoje, mora se biti čovek, ne?

Francuz se pita o onome što ima da radi i zna šta radi; Nemac ne pita ništa, a ne zna šta radi. Francuz je hrabar, osetljiv, čovečan, duhovit, štedljiv; istina, hvališa, brbljivac, razuzdan, blaziran, eksploatator i ogovordžija.

moga divnog tičara Morica, koji je naročito znao da se ulaguje (kome nikad niste smeli reći „marš“ toliko je bio osetljiv i fini) i koji se od mene godinama nije odvajao.

Tesla, Nikola - MOJI IZUMI

Čak sam i danas osetljiv na neke od tih neprijatnih nadražaja. Kada ispustim male komadiće papira u posudu punu tečnosti, redovno u ustima

Prijemnik u obliku petlje nije bio osetljiv na takav poremećaj i interesantno je zabeležiti da tek danas postaje popularan.

Petković, Novica - Dva srpska romana (studije o Seobama i Nečistoj krvi)

Tako se, na primer, kao važna razlika između braće Isakoviča ističe da je jedan, Aranđel, mnogo manje osetljiv, dok je drugi, Vuk, izrazito osetljiv za promene u prirodi.

kao važna razlika između braće Isakoviča ističe da je jedan, Aranđel, mnogo manje osetljiv, dok je drugi, Vuk, izrazito osetljiv za promene u prirodi.

Tada i Aranđel postaje osetljiv kao njegov brat, i kao Dafina. Razlike se gube i čula sva tri lika počinju jednoliko da kovibriraju u istome pesničkom

Todorović, Pera - DNEVNIK JEDNOG DOBROVOLJCA

vršnjacima, i pred mlađim i starijim oficirima, (pri Černjajevljevoj grdnji prisustvovalo je dosta oficira) on, nežan i osetljiv, nije mogao da preživi ovu porugu, gde su ga nazivali kukavicom, strašljivicom, beguncem, izdajnikom, i pešio je da se

Leskovac, Mladen - STARIJA SRPSKA POEZIJA

otisnuti tako rđavo da se zapravo i ne vidi da su stihovi, još manje kakav im je tipografski oblik Rajić — na to inače osetljiv, kao što barok i traži — želeo lati.

Nenadić, Dobrilo - DOROTEJ

Krenuh, dakle, da tražim neku prostirku, da ne bih ležao na ledini, jer sam osetljiv na nazeb. Napraviću legalo u lipovom hladu između vira i naše buduće kuće, osluškivaću šumorenja vode, cvrčke što

Sekulić, Isidora - Kronika palanačkog groblja

Bio je plah, nervozan, i beskrajno osetljiv. Zdravlje tanko, a priroda retko strasna. U šestom razredu se bio zaljubio, i bezmalo da u dramu uleti zbog šiparičkih

Copyright 2024 Igra Recima Politika privatnosti