O projektu Igra Rečima

Neki od razloga za nastajanje Igre Rečima

Igra Rečima je nezavisan projekat, nastao iz želje da se doprinese očuvanju i unapređenju našeg jezika. Jer je jezik jedno od najvećih bogatstava koje kao narod imamo. To je suštinski deo našeg identiteta, tekovina od pradavnih vremena do dana današljeg. Sem toga jezik je i neizostavni deo misaonog procesa, alat pomoću kog razmišljamo. Najraznovrsniji način izražavanja koji imamo. Njime se sporazumevamo, izražavamo osećanja, prenosimo jedni drugima najdublje poruke našeg bića. Njime ratujemo i njime se mirimo. Njime pišemo knjige, razgovaramo sa prošlim naraštajima i ostavljamo poruke za buduće. Čini nas onim što jesmo.

Lukijan Musicki srpski prosvetitelj 19.veka

Ali srpski jezik je danas u opasnosti! Nestaju reči iz svakodnevne upotrebe. Nagrižene neupotrebom kao rđom, sve više njih počinju da se sve ređe koriste, polako zastarevaju. Postaju arhaične i njihova upotreba počinje da zvuči pomalo smešno. Dok na kraju i njihovo značenje i one same ne padnu u zaborav. I onda kada bismo bili u prilici da upotrebimo tu izgubljenu reč, koja bi upotpunila i zaokružila našu misao i rečenicu, nje nema. Ne možemo da se setimo. Da bi se na kraju predali i odahnuli - aha, imam za to pravu reč. Na engleskom.

Ne nestaju samo reči. Gube se sintagme, fraze, stilske figure, način izražavanja. Nekud u etar odlaze glagloski oblici i čitava vremena. Ko još koristi aorist, ili glagolski prilog sadašnji? Šta se desilo sa naglaskom? Koliko ljudi toliko ćudi, tako i s njim. Dok polako i nezaustavljivo klizi isključivo ka prvom slogu, u šta nas štedro uveravaju spikeri, voditelji, novinari, svi oni koji bi trebalo da daju primer pravilnog i lepog govora.

Postapokaliptični novospik

Ili koji su benefiti reči benefit

Ovako nastale praznine ostaju. Ali kako svaka praznina teži da se popuni nečim, tako se i ova jezička uglavnom popunjava engleskim izrazima. Zapravo najviše jednom rogobatnom mešavinom englesko srpskog, gde engleske reči dobijaju srpske nastavke i oblike. I taj engleski kojim se služimo, da je bar književni jezik velikih engleskih pesnika i mislilaca, Šekspira, Rasela, Goldinga. Ali nije, koristimo jednu uprošćenu varijantu. Jezik filmova, reklama i video igrica. Kao nekadašnji robovi sa obala Afrike, otrgnuti iz svoje kulture, najdalje dokle možemo stići je najprizemniji nivo druge.

Tako da naš današnji jezik dobijamo kao spoj uprošćenog srpskog i uprošćenog engleskog. U procesu daljeg uprošćavanja, odsrbljavanja, poenglešavanja. Proces čiji krajnji rezultat i konačni ishod najverovatnije može biti jedna lokalna varijanta Orvelovskog savršenog novogovora. Novospik maternji.

Mesto i svrha Igre Rečima

Nadamo se naravno da do toga neće doći! I da ćemo imati dovoljno svesnosti, želje i volje da naš jezik sačuvamo, a možda i obogatimo. Kako bi ga u eri globalizacije koja teži da sve i svakoga svede na isto, i kada postoji realna opasnost od potiranja posebnosti i identiteta, zadržali. I predali kao nešto svoje, naše, posebno, i dragoceno, u nasledstvo budućim generacijama.

U tom smislu se nadamo da će i Igra Rečima dati svoj skromni doprinos. Po ugledu na neke strane rečnike, kao što je Vebster, koji pored značenja reči imaju i primere njenog stvarnog korišćenja, nastala je i ideja za naš sajt. Da i srpski jezik dobije jedan takav rečnik. Samo što mi želimo da primeri upotrebe reči budu uzeti iz najlepših dela domaće književnosti. Iz romana, pripovedaka i pesama Andrića, Dučića, Crnjanskog, Ćopića, i ostalih naših velikana. Primeri govore jasnije od definicija, na taj način će i upotreba neke manje korišnjene reči i njenog mesta u rečinici i govornom kontekstu postati jasnija. A od naših velikih pisaca svakako možemo da naučimo kako da se izražavamo.

Jezički alati i igre

Igra recima ukrstene reci slozislovka

Učitavanje i obrada književnih dela na jedan inovativan način omogućili su da Igra Rečima pored primera upotrebe reči razvije i neke druge zanimljive alate i igre. Rime za reč vam mogu pomoći da pronađete veliki broj reči koje se rimuju sa bilo kojom reči koju izaberete, a slične reči možete koristiti za nalaženje svih sličnih reči sa zadatom (koje se razlikuju u jednom ili dva slova), ili sve reči sa istom osnovom.

Ukrštene reči Složislovka su prva igra koju smo razvili, koja nije klasična ukrštenica već više inovativna igra sastavljanja ukrštenih reči iz slova.

Nadamo se da ćete naći nešto korisno i zanimljivo na našem sajtu.

Copyright 2024 Igra Recima Politika privatnosti