Upotreba reči poslugu u književnim delima


Lazarević, Laza K. - PRIPOVETKE

ravnomerno lupanje točkova i uzvikivanje onih što mere vodu s prednjeg kraja lađe; pa onda pištaljka stade buditi uspavanu poslugu na staničnoj lađi. Kapetan skoči; sablja mu se otište n sa zveketom lupi o zemlju. I Blagoje se trže: — Nećeš, bre!

Crnjanski, Miloš - Seobe 2

Što nije sela u kola bez zbogom, i bez obzira na poslugu. A Trifun je ćutao. Kći kapamadžije Grozdina seti se onda svađa svojih roditelja, kojima je, kao dete prisustvovala, ali

Bože! Čitava gomila odrpanaca trčala je za njima, kad se raščulo da Isakovič traži poslugu, za svoje naselje. Kostjurin je bio naredio da taj svet dobija čorbu, u manastirima, ali se ta čorba delila, isprva,

Kapor, Momo - NAJBOLJE GODINE I DRUGE PRIČE

Sve to hvatalo ga je ljigavo mlakim pipcima i vuklo nekuda duboko, u tamu sporednih sokaka, niz stepeništa za poslugu oronulih gospodarskih zdanja — sada mržnjom izdeljenim zajedničkim stanovima — tamo, u loše osvetljene jazbine i brloge iz

Ćopić, Branko - Bašta sljezove boje

— iskolači se Marko. — Jesam li ja još sinoć govorio da se kopaju zakloni za poslugu, a vi, macani, baš vas briga: Marko govorio, a šarov lajȃ! Druga granata zasu bateriju zemljom i gelerima.

Stanković, Borisav - IZ STAROG JEVANĐELJA I STARI DANI

Ili, ako bi koja došla da štogod, kakvu stvar, urutku, uzme od nje na poslugu, ona to ne bi kao od nje tražila, već: — Anice, da li imaš to? Dok beše pokojnik, to je bilo u kući.

Kapor, Momo - BELEŠKE JEDNE ANE

mučenje i ne sačekah krajnji rezultat, mada sam unapred znala šta će se dogoditi, već klisnuh kroz hol, pa na vrata za poslugu. Šta da se radi? Nauka traži svoje žrtve!

A Zokijeva kuća je ona vrsta starih stanova sa dva ulaza, mislim, za goste i za poslugu, jer je pravljena u vreme kad su ljudi još mogli da pronađu kućne pomoćnice.

Jakovljević, Stevan - SRPSKA TRILOGIJA 1

Prštalo je kamenje pod čeličnim šinama, a sa konjskih kopita su odletali komadi blata, udarajući po licu vozare i poslugu na topu. Projurismo kroza selo, onda se sručismo desno, na jednu poljanu.

Ranković, Svetolik P. - SEOSKA UČITELJICA

preklinjanja jednog mlađeg čoveka i molbe da mu se dete ne uzima u školu, jer to mu je najstariji, pa je taman stigao za poslugu. »Kudgod se okreneš, svud se škola smatra kao nekakva robija ili vojačina. I tu se ti nadaj povoljnom uspehu u radu !

Stanković, Borisav - NEČISTA KRV

I kada bi koja komšika došla da potraži na poslugu kakvu stvar, za koju je samo ona, svekrva, znala kako izgleda i gde može biti, ipak bi je ova odbijala i upućivala

Ćosić, Dobrica - KORENI

Kafedžija ni za dukat nije hteo da se liši budilnika koji tačno, na vreme, budi kelnere i poslugu. U kafanskom dvorištu igrala se deca.

Vasić, Dragiša - SABRANE PRIPOVETKE

Oko dva poljska topa ležalo je četrnaest bugarskih vojnika-artiljeraca, koje su, kao poslugu topovsku, gađali za to naročito izabrani, najbolji strelci jedne naše hrabre čete.

Desnica, Vladan - Proljeća Ivana Galeba

A i oni koji logom leže po sobama utihnuli su te manje smetaju i manje dozivaju poslugu nego u ostale dane. Jer i oni znaju da je nedjelja nedelja, za sve i za svakoga. Ležim u krevetu, a sluh mi je napet.

Posebno meden ugođaj glasa imao je za kućnu poslugu; po kući se kretao slobodno, kao domaći, i odlazio diskretno u kuhinju na izvanredne obroke.

Uporno su pritiskali na dugme nečujnog signala za dozivanje, koji ciliče tamo negdje u prostorijama za poslugu, a koji se ovdje u bolesničkim odjeljenjima glasi samo tankom zukom koja tjera prigušenu paniku kroz zidove i ošite.

Stanković, Borisav - GAZDA MLADEN

smela da zaviri, još manje da bez babinog znanja što uzme ili dâ kome, kao i ženama po komšiluku da sme od posuđa što na poslugu da dâ. Čak i za odelo, koje će šalvare, koji mintan da počne svaki dan da nosi, prlja.

I posle dolaženje, odlaženje mušterija, komšija, njihovih slugu, da iz dućana kod Mladena što uzmu na poslugu. A za sve to vreme ispred dućana, na tezgi, sedi stari č̓a Mihailo, drugar oca mu, koji nikako da se odvikne od njihova

Kod njih bi isto tako utrčavala, od babe tražila kakvu urutku, sud u poslugu, sa materom mu slatko se šalila i razgovarala.

Sekulić, Isidora - Kronika palanačkog groblja

Duboko u dvorištu su staje; stan za žensku poslugu; šupa za kola; šupa baštovana; i drvljanik uvek krcat drvima. Kloster zimi brekće od zažarenih peći, greje bezmalo i

Jakovljević, Stevan - SRPSKA TRILOGIJA 2

Jedan od onih sprovodnika priča da je šrapnel udario iznad samog topa i pobio svu poslugu. Pukim slučajem je samo potporučnik Vojin ranjen. — Nosite ga brzo! — naredi potpukovnik Petar. Gr-r-r-u!

sa mojim komandantom doznao sam da su nam Bugari jutros prepadom zaplenili dva mitraljeza od predstraža i skoro svu poslugu isekli.

Copyright 2024 Igra Recima Politika privatnosti