Сличне речи

Игра речима подржава два типа проналажења сличних речи. Први тип су сличне речи које се од задате речи разликују у једном или два слова. Други тип су оне које почињу истом основом - имају истих првих неколико слова као задата реч, при чему се може бирати број слова за основу. На овај начин се могу пронаћи речи које су у другим падежима, временима, или су на неки други начин повезане.

Copyright 2024 Igra Recima Политика приватности