Igra recima ukrstene reci slozislovka
Погледај решење претходне игре

Сложисловка - Игра речима

Укрштене речи 3x3

Укрштеница, словна слагалица, укрштене речи, или како смо је ми назвали Сложисловка је игра у којој је дато девет слова које је потребно сложити у квадрат од девет поља.

Решење игре

Тако да у сваком реду читано с лева на десно, и у свакој колони читано одозго на доле буду исправне речи. Укупно шест речи од три слова, од којих су три хоризонталне, а три вертикалне.

Правила за речи

Слова су изабрана тако да увек постоји решење. При чему не постоји ограничење да речи треба да буду у одређеном падежу, времену, лицу, броју, или било ком другом граматичком облику. Напросто, реч је исправна ако постоје примери њене употребе у књижевним делима које Игра речима има учитане.

Провера исправности и употребе речи

Баш зато што речи могу да буду врло различите и неуобичајене, без обзира што има само девет слова игра може бит прилично захтевна и изазовна! Као помоћ понудили смо да за свака сваку реч коју сложите добијете информацију да ли јесте или није исправна. А ако јесте, да лако проверите примере њене употребе у књижевним делима.

Уколико ипак не успете да решите сложисловку, њено решење и укрштене речи које је чине можете погледати сутрадан. А ми ћемо се потрудити да сваког дана добијете нову сложисловку и нови изазов. Уживајте у игри!

Copyright 2024 Igra Recima Политика приватности