Konvertor latinica u ćirilicu i ćirilica u latinicu

Srpski, kao jezik sa dva pisma, zahteva povremeno prebacivanje latinica u ćirilicu i ćirilica u latinicu. Ovo preslovljavanje teksta se ne može uvek vršiti direktno, posebno kad je u pitanju takozvana ošišana latinica ("ćelava latinica", bez dijakritika, odnosno kvačica). Igra Rečima konvertor omogućava ovakvo prebacivanje. Međutim ono nije uvek jednoznačno. Uzmimo kao primer rečenicu Casa je na stolu. Može biti i čaša i ćasa, i časa, što nema mnogo smisla kao rečenica, ali su sve reči ispravne. Naš konvertor će u najvećem broju slučajeva pogoditi tačnu reč za preslovljavanje, a na raspolaganju vam je i opcija da se za ovakve slučajeve prikažu sve reči koje dolaze u obzir.

Latinica u ćirilicu i podrška za ošišanu latinicu

Prebacivanje ćirilica u latinicu je jednostavnije zato što se ćirilična slova jednoznačno prebacuju u latinična. Dok je prebacivanje latinica u ćirilicu komplikovanije upravo u slučaju koji smo opisali kada nedostaju kvačice na slovima. Naš konvertor to lako rešava nudeći vam dve opcije. Da automatski izabere reč koja se češće upotrebljava, ili da vam na vizuelno lak način ponudi sve mogućnosti da sami izaberete. Upravo zato smo vam ponudili primer u kome su sve reči "ošišane". Proverite rezultat!

Primer:
Probaj primer

Dostupno 1000 slova
Prebaci u
Copyright 2024 Igra Recima Politika privatnosti