Slične reči

Igra rečima podržava dva tipa pronalaženja sličnih reči. Prvi tip su slične reči koje se od zadate reči razlikuju u jednom ili dva slova. Drugi tip su one koje počinju istom osnovom - imaju istih prvih nekoliko slova kao zadata reč, pri čemu se može birati broj slova za osnovu. Na ovaj način se mogu pronaći reči koje su u drugim padežima, vremenima, ili su na neki drugi način povezane.

Ili pogledaj reči: učtiv  jedre  tankoj  moćnim  bogo  vilu  hodati  janka  zameriti  ra 
Copyright 2024 Igra Recima Politika privatnosti