Upotreba reči lagana u književnim delima


Afrika

Takva otprilike misao mora jedanput sazreti u bivoljoj glavi bolesnikovoj, pa ma koliko ona bila lagana. Da mora sazreti, zna cela njegova porodica, a kako je ona prva na redu da bude žrtvovana, ona ga se najviše i boji.

Ignjatović, Jakov - VEČITI MLADOŽENJA

csardàs) — mađarska narodna igra u 2/4 takta, u početku lagana, pa sve življa i burnija črez — preko, pomoću čtenije — čitanje čuvstvitelan — osećajan Šabes — praznik posta kod

Radičević, Branko - PESME

Ču li, ču li, štano onde šušnu? Lagana l' je onde mile noga, Dano prođe mimo dragog svoga? Vetar laki nestašno to pušnu, Suvi listak s drveta obali —

Oko podne eto preko puta Prelete mu lagana košuta. On je gleda: od takova brava Slabačka je za junaka slava; Što ne more da zubom naudi, Zašto na to da

Ćopić, Branko - Čarobna šuma

U ljutoj buri lađica-čigra na grivi vala pomamno igra, lagana lomna ljuska. Oblaci jezde, strahota sama, barčicu malu zahvati tama, za gromom ori grom.

Ilić, Vojislav J. - DEČJA ZBIRKA PESAMA

Odletele tice u daleke zemlje — Samo jedna jošte putu se ne sprema: Lagana joj krilca polomili ljudi, A bez krila zbora o poletu nema!

Pandurović, Sima - PESME

I otad vladaš ti, bez brána, Prostranim carstvom snova moji’, Skazaljka Večnog gde lagana Časove opšteg mira broji. U vreme plavih jorgovana, Kad s cvećem pupi čežnja nova, U doba rânih majskih dana

Olujić, Grozdana - NEBESKA REKA I DRUGE BAJKE

— Da ti pomognem, majko? — Dečak skide vreću s njenih leđa i prebaci je na svoja, začuđen. Vreća je bila lagana. Od čega se starica povijala? Dečak pođe niz stazu, starica za njim.

Iznenadi ga devojčica koja je igrala do kolovođe. Bila je i ona malena, ne veća od šišarke, ali tako srebrnasta, tako lagana da mu se činilo kako ne igra, već lebdi. »Baš bi bilo lepo ostati s njima!

Popović, Bogdan - ANTOLOGIJA NOVIJE SRPSKE LIRIKE

Spomeni davni tište, tište, I s njima vek se čami. ...Jeca i plače davnih dana Pospana, bolna, i lagana, Jeca i plače u toj tami, K'o gluhi žubor suza sami', Daleke sreće pesma... Oh jadno drago!...

Petrović, Rastko - AFRIKA

Takva otprilike misao mora jedanput sazreti u bivoljoj glavi bolesnikovoj, pa ma koliko ona bila lagana. Da mora sazreti, zna cela njegova porodica, a kako je ona prva na redu da bude žrtvovana, ona ga se najviše i boji.

Jakovljević, Stevan - SRPSKA TRILOGIJA 3

U početku je vatra bila lagana, kao da se koleba, a potom osu, osu, granate naše i njihove se ukrstiše, a kamenje poče da leti. Razleže se rika, tresak.

Leskovac, Mladen - STARIJA SRPSKA POEZIJA

Il’ u mojoj gradini, Il’ u tuđoj sadini, Višnjičica vićana Ljuljuška se kićana, Kora joj je tanana, Košuljica lagana; Listak zelen listao, Za višnjicom pristao: Meće na nju odeću, Tkanu još o proleću; Cvetak beljan cvatio, A čega se latio?

Nastasijević, Momčilo - PESME

RUMENA KAP Rumena kap ljubici na proplanku, il’ zlatokosa vragoliju dosneva. Lagana nono, milje niz travku, gazi san zajutarjem. Il’ prisojkinja se u kotur savija, sunce na uranku.

Zore joj oči prozirom u ruj, drago na san dohodilo, rumena kap. Lagana nono, milje niz travku, gazi san zajutarjem. ZORA Nej, na belom konju zori mi zora i devojka.

Zaspala travka, sen iz neznani, samotnu me o čuj. Klone o klone, sve samlja ona domaku okeana pesma ova lagana. Bona, kad klone dan, prikloni glavu ramenu mom, gorama u ruj.

Ćipiko, Ivo - Pauci

On krenu dalje... Polako koračaše, sve osluškujući oko sebe tajanstveni šapat natuštena prostora. Osvojila ga lagana osjetljivost, i on ne razmišljajuć ni o čem podao se prijatnu uživanju...

Ilić, Vojislav J. - PESME

Odletele tice u daleke zemlje Samo jedna jošte putu se ne sprema: Lagana joj krilca polomili ljudi, A bez krila zbora o poletu nema!

Sekulić, Isidora - Kronika palanačkog groblja

Mirko udešava mladoj drўgi, troši na njeno odelo što ima i nema, nekako sa slašću je doziva čudnim njenim imenom: Lagana, i radi, radi, iako su mu ruke sve krivlje i kruće.

— E, bila, pa je nema — razveo ruke Mirko, ali kao u šali. — Dodijao sam joj mladoj ja star, pa vam Lagana odlaganila, kao ptičica odletela...

Olujić, Grozdana - SEDEFNA RUŽA I DRUGE BAJKE

— Micko! — uzviknu dečak. — Ne vidim te... — I ne možeš! — lagana Mickova ruka tače dečakov obraz — ali ja sam tu. U tebi.