Upotreba reči odagna u književnim delima


Vasić, Dragiša - CRVENE MAGLE

On se samo naprezao da odagna od sebe sve one neprijatne uspomene iz prošlih ratova, što su neprestano od nekud navirale, pa je hteo da misli o

Kapor, Momo - NAJBOLJE GODINE I DRUGE PRIČE

Zapalila je žurno cigaretu, kao da želi da odagna neprijatan ukus. — Bila si najlepša devojka pedeset i druge! — reče između dva zalogaja.

Danojlić, Milovan - NAIVNA PESMA

Stric Nidžo pokušava da loženjem vatre u njivi odagna jazavce iz kukuruza, i ta vatra se, u dečjoj svesti, već razgara do ushićenja: Na jednom kraju buginja vatra, a na

Radičević, Branko - PESME

Noći, noći, kleta noći, Strašna li si u samoći! Brže amo, sunce moje, Da mi sine oko tvoje, Da odagna kletu tamu, Kletu tamu i pomamu.

Matavulj, Simo - USKOK JANKO

Drugo čudo, što ona ne zastade, niti se obrnu u polasku. A najveće čudo što repom ne ošinu. „Odagna je Đurađ odjednom. Ove godine baš se pokaza da je pravi proljetni svetac!“ govorilo se. Ele ljeto ogranu.

Sveti Sava - SABRANA DELA

), zlo i veoma napasno namislio je. Neka se odagna iz manastira i odluči se, i tuđ da bude od naše česti, života i beseda, kao i otrgnuća i cepanja, i svakog drugog

lako na njih naići i do pada dovesti, što ne mora da bude, i isto je kao i kada se ovca od ograde, stada i pastira odagna. Pri tom može u dosađivanje jedan drugom upasti, ili u gnev.

A onaj ko ukrade nešto iz manastira i ne popravlja se, da se odagna odatle. Da se doda i ovo rečenom. GLAVA 25 O tome da ne volimo da kod vas bude veliki broj, nego ako je i malo,

Ćosić, Dobrica - KORENI

Zašto nisam skočio...? pomisli i zastenja, sada, u njivi, pod brestom. Posle, u kafani, sipao je u sebe rakiju da odagna iz grudi lutajući kuršum. A od kukurikanja do fenjera sve je isto bilo: mamurno i mučno.

Popović, Bogdan - ANTOLOGIJA NOVIJE SRPSKE LIRIKE

Al' sliku tamnu moje mračne kobi Odagna odjek klika razdragana: To seljančicâ u šarenu ruhu, S rukama punim ivanjskoga cveća, Gazeći travu i strnjiku suhu, Rasu

Milanković, Milutin - KROZ CARSTVO NAUKA

Iznenađen ovakvim postupkom svoga gosta, Grilus se namrgodi, ali jedna misao, brza kao munja, odagna oblak sa njegovog čela. On se obrati svojim pratiocima i reče: „Znam ja, braćo, u čemu je stvar!

Vasić, Dragiša - SABRANE PRIPOVETKE

srce puno, i vene, nervi nekako razigrani, i da je jedan od prvih prolećnih dana uspeo da podigne zamorene kapke odagna onu ubistvenu omorinu duha, rastera turobnu misao i raspali mahniti neki žar koji je sve dotle tinjao negde dole,

Kao očajnici pogledali smo u sunce, koje se povremeno pojavljivalo i uzalud pokušavalo da rasturi i odagna ovaj dosadni dnevni mrak što napadaču tako ide naruku.

Ranković, Svetolik P. - GORSKI CAR

Đurica poznade popa. — Pop! — reče on, i senka nekoga detinjega stida prelete mu preko lica, ali on brzo odagna osećanje, koje mu ne beše prijatno, pa reče Pantovcu: — Ako ja zastanem sa njim, ti idi napred, pa me čekaj u šiblju.

— Da begamo niz reku — reče on gotovo nehotično, tek samo da što kaže i da govorom odagna strah, koji ga obuhvataše. — Hajde, vala; jednom se mre! — odgovori Pantovac, sevajući očima besno.

Ćipiko, Ivo - Pauci

Prvi se diže otac a pođe u dućan. Brat mu Marko zovnu slugu i naredi mu da odagna živinu u pašu, pa i on iziđe. — Uvijek otac štogod prigovori, — reče Ivo majci kad su ostali nasamu.

Milanković, Milutin - KROZ VASIONU I VEKOVE

Večerom, kad me suton, slaba električna struja, umor, ili drugi koji uzrok, odagna od mog pisaćeg stola, ja primaknem naslonjaču do prozora i posmatram zvezdano nebo.

Domaćin je osetio nelagodnost takvog raspoloženja, pa pokušava da ga odagna: „Čuli ste, dragi moji gosti! Budućnost je kako nas opomenu visokoučeni astrolog Njegovog Veličanstva, tmurna.

Olujić, Grozdana - SEDEFNA RUŽA I DRUGE BAJKE

Jednom umire! Jednom se čoveku pruža prilika da čak i samu Smrt nadjača!« Odagna Varalica žeđ i umor i do devete pustinje dođe.

Đurić, Vojislav - ANTOLOGIJA NARODNIH JUNAČKIH PESAMA

Narodni pevač, koji je u osnovi realist, nije mogao da ih mimoiđe, nije mogao da ih odagna sa njihovog mesta. Ali je on, slikajući njihov život, unosio i različne momente iz svoga života, iz narodnog života, i

Stefanović Venclović, Gavril - CRNI BIVO U SRCU

A kad to proču sirijski car, što Izrailj učini, onda ih sviju širom preseli. Čak za Vavilon do midske zemlje odagna ih tamo naseljati im se oko reke Gozanije, a samarinsku zemlju svu naseli s drugima ljudma; razlike jezike sabra živiti