Upotreba reči pojavom u književnim delima


Vasić, Dragiša - CRVENE MAGLE

To je bilo prošloga rata i on je bio u uniformi. Tada joj se dopao: bio je stasit, ozbiljan, snažan i celom svojom pojavom ulivao joj poštovanje. Zaprosili su je njegovi roditelji i ona je odmah pristala i zavolela ga.

Crnjanski, Miloš - Seobe 2

Gospoža Evdokija, međutim, odgovarala je da ne misli tako. Ona se pribojavala da je kapetan, svojom muškom pojavom, i udovištvom, ošamutio njenu ćerčicu, koja je i suviše zrela, za svoje godine. Plače u snu!

Tako je bilo i u Rosiji. Čestnjejši Isakovič ipak nije bio izgubio nadu da će se sve to svršiti pojavom Rusa, u Serviji i Črnoj Gori.

Voroncov ga onda podiže, za rukav, i Pavle stade. Carica je morala biti zadovoljna lepom pojavom tog čoveka, koji je pred njom, kraj debelog Voroncova, stajao, tako lepo izrastao.

Teodosije - ŽITIJA

nedostojni, da si me svetim tvojim molitvama ka Bogu udostojio da nebeski i sveti njegovi anđeli dođu k meni, i tvojom pojavom da ovako meni govore, i da iz uninija podignu i uzvesele dušu moju? Sada si mi živ, gospodine moj.

Cvijić, Jovan - PSIHIČKE OSOBINE JUŽNIH SLOVENA

svojim ekonomskim napretkom, svojim demokratskim ustanovama, svojim universitetom i svojom Akademijom nauka i najzad pojavom snažne i originalne književnosti.

Nušić, Branislav - POKOJNIK

NOVAKOVIĆ: Bio sam! SPASOJE: Pa? NOVAKOVIĆ: Advokat potvrđuje da je moj brak pojavom prvoga mužaa odista anuliran i da se moja žena mora vratiti svome prvom mužu.

Trebješanin, Žarko - PREDSTAVA O DETETU U SRPSKOJ KULTURI

Krize u sazrevanju javljaju se pojavom novih kvaliteta (novi nagoni, motivi, emocije, vrednosti, stavovi, nove saznajne sheme i operacije itd.

Danojlić, Milovan - NAIVNA PESMA

Književna kritika, takođe, nije stigla da se pozabavi ovom pojavom; često se činilo da ona i nema veze s književnošću. Ono čime nas dečji pesnik osvaja jeste neočekivana, iznenađujuća

Izbor je bio prepušten vaspitačima i izdavačima. Sa pojavom posebno obučenih dečjih pisaca, negde u osvitu HH veka, usmeravanje je promenilo karakter: sa preporučivanja i tumačenja

Skerlić, Jovan - ISTORIJA NOVE SRPSKE KNJIŽEVNOSTI

Sve to ugušeno je pojavom ruskoslovenskog jezika u srpskoj crkvi, školi i književnosti. Glavni uzroci za to bili su verske prirode.

Stanković, Borisav - IZ STAROG JEVANĐELJA I STARI DANI

Čoveku, kad je vidi, nehotice zadrhti duša, grud omekša i čisto oseti neki tih, blag miris što ga zadahne pred njenom pojavom. Ma da beše tek u šesnajestoj godini, ipak se javljahu prosioci. Popa ih izbiraše.

Kapor, Momo - BELEŠKE JEDNE ANE

godina prošlog veka zamire uticaj jednog od najznačajnijih književnih centara Srbije, poetične kafane „Tri šešira“. Pojavom kelnera Pere (sigurna sam da se kelner zvao Pera!

značajni roman, sa mnogim autobiografskim elementima, obogaćuje našu umetnost jednim novim vidom: naivnom prozom! Pojavom naivnih slikara dobili smo i naivno slikarstvo, dok pojavom druga Topa dobijamo i naivnu književnost.

Pojavom naivnih slikara dobili smo i naivno slikarstvo, dok pojavom druga Topa dobijamo i naivnu književnost. Roman za dva dana postaje besteler jer prodajno odeljenje izdavačke kuće „Mladi

Jakovljević, Stevan - SRPSKA TRILOGIJA 1

Oči crne i sjajne, sa kojih svakoga momenta zrači odblesak duše njegove. Pojavom svojom unese neku vedrinu. — Mitraljezac, daj koji trupac... Kakvi ste, bre, ljudi, dođu vam gosti pa ni da ponudite.

Ranković, Svetolik P. - SEOSKA UČITELJICA

Čim nastupiše u dvorište, Ljubica odmah opazi, da novi kolega celom svojom pojavom i držanjem odgovara njenim ranijim snovima. — Ho, brate... Ovaj mi švrća veli: oženio se naš Gojko i priča vazdan tamo..

Velmar-Janković, Svetlana - DORĆOL

Ovaj požar, koji možda i nije bio ni u kakvom dosluhu sa pojavom crne svetlosti, izazvao je u trgovcu Pešiki neku odvažnost koju dotad nije pokazivao: prvi je podigao, u Staroj

Milanković, Milutin - KROZ CARSTVO NAUKA

Kad stupi pred Platona, on pretrnu pred dostojanstvenom njegovom pojavom. Platon beše visoka rasta, širokih pleća i čela, pa je, svojim velikim očima, bujnom kosom i bradom, ličio na veliku

Gerardo slušaše pažljivo šta mu pričah. „A mene“, nastavih svoju priču, „obuze osećaj divljenja pred veličanstvenom pojavom carevom“. „Takvog neće više svet videti“. Kad to reče, Gerardo se zamisli, utonu u svoje uspomene i poče da mi priča.

Vasić, Dragiša - SABRANE PRIPOVETKE

Duboko uvređen pošao sam da te tražim, ali... ali kako to da tumačim? Očevidno obradovani pojavom studenta prisutni navališe na njega da ostavi stvari i da sedne, a kad ga pozva i čičica on posluša.

Desnica, Vladan - Proljeća Ivana Galeba

prvi put iskusio što znači doživljavati svaku stvar ne samo za se nego i s obzirom na još nekoga, stajati pred svakom pojavom u životu u isti mah u svoje i još nečije ime.

Ranković, Svetolik P. - GORSKI CAR

Prokleto derište!...« I ona već ne mogaše ni o čemu drugom misliti; sve joj misli behu zauzete ovom čudnom pojavom, koja joj se tako duboko ureza u dušu.

Ne razmišljajući mnogo, otvori vratnice i uđe u dvorište. Da ne bi svojom pojavom uplašio ženu i decu, nakašlja se i viknu običnim glasom: — Pomozi Bog, snaho!

Tesla, Nikola - MOJI IZUMI

teledirigovane aparate koji će biti u stanju da se ponašaju kao da raspolažu sopstvenom inteligencijom i koji će svojom pojavom izazvati revoluciju. Još 1898.

Ćipiko, Ivo - Pripovetke

I pred njenom ljupkom pojavom, koja mu, moleći se, pred oči dolazi, gube se danji uzbudljivi utisci i sunce ga budi u krevetu mirna i vedra, jaka da

Petković, Novica - Dva srpska romana (studije o Seobama i Nečistoj krvi)

od otvorenoga i nenastanjenog prostora ne bi se u dovoljnoj meri primećivalo kad ne bi bilo kontrastirano sa suprotnom pojavom, koja se tako i toliko ponavlja da se može nazvati i opsesivnom: Stankovićevi junaci, u većini, znaju za časove

308 Sa istom je pojavom, čini se, svakako povezana i činjenica da u Seobama likovi ili uopšte ne govore ili govore sasvim retko i malo.

A upravo je to kod Crnjanskog, i ne samo kod njega, uzajamno uslovljeno sa jednom drugom pojavom - s udvajanjem. Jer kad god neki književni lik sebe i svoje telo sa strane posmatra, kao da su mu čula i svest stavljeni

Miljković, Branko - PESME

) Neizdvojen pojavom još niko nije Otkrio sebe, svete, u tvojim prizorima Vrati mi dan ako ga negde još ima Zemljo ponovo nepoznata kad u

Ivić, Pavle (sa grupom autora) - Kratka istorija srpske književnosti

Širenje izražajnih mogućnosti književnog jezika išlo je naporedo s pojavom i razgranavanjem raznovrsnih novih profesija i s napretkom privrede, nauke i tehnike.

Tananom inscenacijom, pevač taj trenutak povezuje s pojavom crnih gavranova koji majci u krilo bacaju junakovu desnicu.

Opačić, Zorana - ANTOLOGIJA SRPSKE POEZIJE ZA DECU PREDZMAJEVSKOG PERIODA

lirici životni optimizam prepliće se sa melanholijom i slutnjom smrti (u pesmi „Planinska slika“ ona je izražena pojavom „crne zmije“ u planinskom pejzažu), a motivi su usmereni na svet prirode („Tice u gori“, „Proletnje jutro“, „Laste“,

Nušić, Branislav - AUTOBIOGRAFIJA

Sa dubokim brazdama ispisanim na čelu, ono se zadržavalo pred svakom pojavom i ulagalo sve svoje napore da je reši; ono se zarivalo u svaki problem, zastajalo pred svakom teškoćom, i tako hodilo

— odgovara Spira kao iz topa. I dok se profesor zgranjavao pred pojavom što je Spira zaboravio svoje mesto rođenja, dotle smo se divili Spiri što je tako lepo znao ovaj binomni obrazac, jer

Jakovljević, Stevan - SRPSKA TRILOGIJA 2

Preneražen iznenadnom pojavom naoružanih ljudi, u staračkoj maloumnosti pokušao je da ih silom izbaci. Ali, bez ijednog jauka, pao je izboden

Đurić, Vojislav - ANTOLOGIJA NARODNIH JUNAČKIH PESAMA

I zar pevanje i kazivanje i muze ne prestaju nužno s pojavom štamparske tezge, i zar s tim ne iščezavaju nužni uslovi epske poezije?