Upotreba reči prala u književnim delima


Stanković, Borisav - BOŽJI LJUDI

— drao se je. A oni su uzimali i čuvali mu. Od tog su mu novca posle haljine kupovali, plaćali ženi koja ga je prala, čistila.

Crnjanski, Miloš - Seobe 2

Ona su bila valjda osetila da su svojoj majci na teretu. Ona ih je hranila, prala, šišala, a brojala pri ručku. Deca su bila postala durljiva, i ćutljiva, jer ih je mati prekidala pri govoru.

Kad je Isakovič otvorio vrata, pred njim je stajala, derući se, ona ženetina traktira, koja je, svako jutro, prala stepenište pred njegovim vratima i patos u njegovoj sobi.

To je bila prostorija u prizemlju, bolje reći u podrumu, u crvenoj ciglji, koja se prala, za svaki ručak, ponova. Momak traktira, Sep Ruč, živeo je ispod pendžera te trpezarije i po ceo dan testerisao i

Nije stala ni na doksatu, na balustradi. Sjurila se niz široke, drvene, stepenice, izgubivši papuče. Bila je prala i rasplela svoju riđu kosu, a obukla toga dana, slučajno, novu haljinu, široku ispod struka, a duboko isečenu na

Hurke, Pavle je nabavio nekoliko rifa svile, koju je, sa nešto talira, ostavio za sobaricu Hurkinu, koja mu je prala presvlaku, odnosila je na pranje i donosila.

Radičević, Branko - PESME

A sa gore kraj potoka Stazica se dala, Jedna moma milooka Tu je rublje prala. Al' kad smotri vragolana, Povikala seka: „Oj stazice, oj tanana, Dones' ga meneka!

A sa gore kraj potoka Stazica se dala, Jedna moma crnooka Tuje rublje prala. Ali sada sakrivena Progovori seka: „Oj stazice, oj milena Dones' ga meneka!“ „Čuda božja!

Simović, Ljubomir - HASANAGINICA

Hasanaga je gušio pobune, još će se pričati u kolikoj krvi. HASANAGINICA: Znam ja kakve sam rukave prala! MAJKA HASANAGINA: Što niko nije morao, on je morao.

Panić-Surep, Milorad - SRPSKE NARODNE PRIPOVETKE ANTOLOGIJA

Đevojci je ovoj bilo ime Mara, ali kako je posle toga najviše radila i slušala u kući: nosila vodu, gotovila jelo, prala sudove, mela kuću i radila sve ostale kućevne poslove, i kako se tako najviše oko vatre nalazila, prozovu je maćeha i

Ranković, Svetolik P. - SEOSKA UČITELJICA

oko Morave hraniteljke, jer ona ih je i hranila i pojila, drugog čega nisu imali; ona ih je i negovala, kao dobra mati, prala ih, čistila, a blago sunce povijalo ih i sušilo svoj zracima... O, divna, šumna srpska Moravo!...

Danojlić, Milovan - KAKO SPAVAJU TRAMVAJI I DRUGE PESME

Dva mirišljava sapuna bućnula u vodu, Ceo letnji dan se brčkala i prala, A Prnjavorci nikako da odu: Stoje i čekaju kraj ceremonijala.

Stanković, Borisav - NEČISTA KRV

kad spazi aščikinu golu ruku, podbočenu o kuk, sa zavrnutom košuljom, i to čistom, belom, te po tome on poznade da nije prala sudove, nego da je sada sigurno razastrla postelju mladencima. — Hajde, hajde, svekre! Dosta je, vreme je...

Pandurović, Sima - PESME

nas Baca svoju svetlost, k’o nekad, i danas; Tako prošlost sreće, iluzije, zála, Prošlost sviju snova, što je suzom prala Svet blata i kala, Ponovo nas zove carstvu ideála.

Knežević, Milivoje V. - ANTOLOGIJA NARODNIH UMOTVORINA

te je prerasla za udaju) uljubi u nekakva Arapa za nevolju, i misleći da će ga dobro sapunom isprati kad se vjenčaju, prala ga je toliko dana, ali Arap, kao i drugi Arap, vazda crn.

Karadžić, Vuk Stefanović - SRPSKE NARODNE PRIPOVJETKE

Đevojci je ovoj bilo ime Mara, ali kako je poslije toga najviše radila i slušala u kući: nosila vodu, gotovila jelo, prala sudove, mela | kuću i radila sve ostale kućevne poslove, i kako se tako najviše oko vatre nalazila, prozovu je maćeha

Ćosić, Dobrica - KORENI

Gudiš u pustoj kući. Oni čiji hleb ždereš nisu tu. Možda se neće ni vratiti. Ni ona koja ti je mesila hleb, i prala vašljive gaće, nije u svojoj kući, a TI SI pesmu zavrečao!

Popović, Bogdan - ANTOLOGIJA NOVIJE SRPSKE LIRIKE

A sa gore, kraj potoka, Stazica se dala; Jedna moma milooka Tu je rublje prala. Al' kad smotri vragolana, Povikala seka: „Oj stazice, oj tanana, Dones' ga meneka!

Vasić, Dragiša - SABRANE PRIPOVETKE

Upamtio je on jadnicu uvek i samo na poslu, pa je zaludnu i nezauzetu nikad nije mogao ni da zamisli. Prala je ona sama veš i peglala, i to uvek povezane glave, jer je patila od migrene, sama čistila sobe i avliju, krpila,

veš i peglala, i to uvek povezane glave, jer je patila od migrene, sama čistila sobe i avliju, krpila, plela, kuvala, prala sudove ili ribala patos i prozore.

Đurić, Vojislav - ANTOLOGIJA NARODNIH PRIPOVEDAKA

Đevojci je ovoj bilo ime Mara, ali kako je poslije toga najviše radila i slušala u kući: nosila vodu, gotovila jelo, prala sudove, mela kuću i radila sve ostale kućevne poslove, i kako se tako najviše oko vatre nalazila, prozovu je maćeha i

Petković, Novica - SLOVENSKE PČELE U GRAČANICI

dva po dva stiha, što je i grafički istaknuto: Bila sam na reku, na reku Sitnicu, Na reku Sitnicu aljine sam prala.

Todorović, Pera - DNEVNIK JEDNOG DOBROVOLJCA

(dolazi psovka Turaka), pa ako ostaneš živ i vratiš se u Beograd, plati mama-Ani, Julinoj majci, neku moju podužicu. Prala mi žena moju rđu, pa neću da me mrtvoga ružno spominje. Dužan sam joj tako jal' će biti 18 groša, jal' rublju.

Stefanović Venclović, Gavril - CRNI BIVO U SRCU

Brižljivu za svoj mnogi greh ženu bludnicu razveseli Hristos što mu je sa svojim suzami noge prala i s kosami glavni otirala, sve joj grehove oprosti govoreći k njojzi: »Otpuštajut se tebi gresi tvoji« ...